منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • این نظرسنجی حاکی از ادامه رکود در اقتصاد بریتانیا است

این نظرسنجی حاکی از ادامه رکود در اقتصاد بریتانیا است

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
این نظرسنجی حاکی از ادامه رکود در اقتصاد بریتانیا است

ما 3000 نفر از مشتریان خود را در تمام مناطق بریتانیا مورد بررسی قرار دادیم تا ببینیم چگونه بحران هزینه زندگی بر عادات خرج کردن آنها تأثیر می گذارد. مطالعه ما چندین یافته کلیدی جالب را نشان داد. برای کسب اطلاعات بیشتر، اینفوگرافیک ما را در زیر ببینید…

این نظرسنجی حاکی از ادامه رکود در اقتصاد بریتانیا استاین نظرسنجی حاکی از ادامه رکود در اقتصاد بریتانیا استاین نظرسنجی حاکی از ادامه رکود در اقتصاد بریتانیا استاین نظرسنجی حاکی از ادامه رکود در اقتصاد بریتانیا استاین نظرسنجی حاکی از ادامه رکود در اقتصاد بریتانیا است